top of page
stress, suhted, enesejuhtimine

Stress, suhted

Enesejuhtimine

Koostöö

ARENGUPROGRAMMID I 

KOOLITUSED I NÕUSTAMINE 

JUHTIMINE & KOOSTÖÖ

"Meeskonnaks kasvamine"

Alates 8. oktoobrist

Meeskonnaks kasvamine 1._edited.jpg
Stress ja läbipõlemine

Stress & läbipõlemine

VAIMSE TERVISE JUHTIMINE

... töökohal on hea ning hooliva koostöökultuuri väga oluline ja vajalik element. 

PROGRAMMID

ENESETEADLIKKUS ON EDU VÕTI

... ja suurepärane viis paljude igapäevaste stressorite või tööpingete elimineerimiseks.

PROGRAMMID

Ensejuhtimine

Enesejuhtimine & ajakasutus

Suhtlemisoskused

Suhtlemisoskus & mõtteviis

SUHTLEMISTARKUS 

.. aitab suurendada usaldust. See omakorda on viljakas pinnas koostööks ja heade suhete kujunemiseks. 

PROGRAMMID

MEESKONDLIK MÕTTEVIIS

... on positiivse ning kaasava koostöökultuuriga organisatsioonide "vereringe" lahutamatu osa.

PROGRAMMID

meeskond ja koostöö

Meeskond & koostöökultuur

Olen koolitusega väga rahul. Päev oli väga tore ja täitis kõik ootused. 

Mõttevead
Butterfly
Muudatuste juhtimine
bottom of page