top of page
Sinu tervis loeb

Sinu tervis loeb

Gallupi uuringute põhjal on paljud juhid stressis ja nad on kogenud läbipõlemist; nende füüsiline heaolu ning töö- ja eraelu tasakaal on kehvemas seisus kui varem.

Kui soovid, et läbipõlemine ei oleks Sinu igapäevaseks „töövarjuks“, siis see programm on Sulle!

"Sinu tervis loeb"

Juhtimisvõimekus ja heaolu - 

tervise- ja enesearenguprogramm juhile

Programmi eesmärgiks on aidata Sul tegeleda stressi ja teiste terviseriskide kahjulike mõjude maandamisega õigel ajal ja ennetavalt, kasutades selleks terviklikku lähenemist. Sa õpid igas mõttes paremat juhtimist, keskendudes tervise ja juhtimise vahelistele seostele. 

Programmi fookus on neljal, Sinu tervist, elukvaliteeti, suhteid ja tööedu oluliselt mõjutaval valdkonnal:

Terviseprogramm 2022

:: Programm põhineb tervisekäitumise muutmise parimatel tavadel ja teaduspõhistel juhistel.  Programmis kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud ja valdkondlikult tunnustatud praktilisi töövahendeid (sh stressi test, Wiley/DiSC enesehinnangu küsimustik + raportid jt) 

:: Programmi jooksul nõustavad Sind kogenud erialaspetsialistid, sh NLP terapeut, Wiley/DiSC konsultant,  tervisenõustaja toitumise alal ja sertifitseeritud coach.

:: Programmis osalemisele eelneb personaalne eelintervjuu-kohtumine, millel on 2 eesmärki: a) saad hinnata, kas see programm sobib Sulle ja b) Sinu personaalse teekonna kokkuleppimine, kui otsustad programmis osaleda. 

Kui soovid kontrollida, milline on Sinu tervise hetkeseis ja kas Sinu stressitase "nõuab" programmis osalemist, vaata siia: 

Programm:

Programm on üles ehitatud individuaalsele nõustamisele, mis tähendab, et Sa saad selles tegeleda personaalselt Sinu jaoks oluliste küsimustega, kokku neljas valdkonnas. Programm kestab ca 7 kuud ja sisaldab 13 nõustamis- ja coachingukohtumist, kokku 15h ulatuses. Sul on võimalik programm läbida omas tempos, kuid Sinu edenemise toetamiseks on paigas iga uue mooduliga alustamise kuupäevad (leiad altpoolt). Kõik muud ajad lepime Sinuga personaalselt kokku esimesel kohtumisel.

:: I moodul: juhtimine ja stress (läbipõlemine)

Stressiga tegelemisel ja stressorite maandamisel on positiivne mõju kõikidele eluvaldkondadele, sh eriti tervisele ja tervena elatud aastatele

Selles moodulis on fookuses Sinu stressitase Millises seisus hetkel oled ja kuidas ennast tunned. Sa hindad oma stressitaset (kas oled riskirühmas või ...) ja uurid koos nõustajaga, millised on Sinu stressorid ja kui palju need Sinu tööd ning heaolu täna mõjutavad. Sa tegeled stressiga kontrollitud ja toetatud viisil, mis aitab luua selguse võimaliku ja võimatu vahel, vabaneda segavatest uskumustest, maandada stressiga kaasnevaid emotsioone, väsimust ning üles ehitada uued jõuduandvad uskumused.

Stressinõustamine

Mida võid sellest moodulist oodata?

Olukorra kaardistamine, sh 

 • Stressitaseme hindamine (test)

 • Kas oskad oma stressi adekvaatselt hinnata (alahindamine, ülehindamine ja nende mõju)

 • Sinu isiklike stressorite tuvastamine

Eluvaldkondade kindlaksmääramine, kus on Sul kõige suuremad pinged ja mida saad ette võtta?

Nõustajaga koos Sa:

 • tuvastad varaseid hoiatusmärke ülemäärasest stressist.

 • teed kindlaks, millised viiest väsimuse liigist on Sinu elus praegusel hetkel valdavad ja kuidas neid leevendada.

 • tutvud tehnikatega, mis aitavad Sul oma stressiga paremini toime tulla.

 • uurid oma elu nn kõrvalseisja pilguga (eneseanalüüs ja sellega töö).

Submodaalsuste kasutamine tunnete juhtimiseks.

Sinu töö saab olla stressi- ja pingevabam, kui tunned enda loomuomaseid käitumismustreid ning oskad valida õigel ajal õige suhtlemisstiili 

2. moodul. Suhted

 Sa ei saa muuta teisi. Küll aga saad valida sobivamalt ja paremini toimivaid käitumisviise. Kui mõistad, millised mehhanismid Sind ja teisi konkreetsetes suhtlemissituatsioonides mõjutavad, käivitavad, juhivad, oskad valida suhtlemisstiili, mis toetab koostööd ja üksteisemõistmist.  

Paljud stressitekitavad olukorrad tööl on seotud suhetega, suhtlemisolukordades üksteise ja iseenda mõjukuse mustrite mittemõistmisega. Selles moodulis tegeled Sa iseenda käitumismustrite ja mõjukuse tundmaõppimisega ning nende teadliku kasutamisega erinevates suhtlusolukordades. 

DiSC koostöökoolitus

Mida võid sellest moodulist oodata?

Olukorra kaardistamine (Sinu personaalse DiSC profiili alusel), sh 

 • Sinu loomupärane käitumisstiil.

 • Sinu püüdlused, prioriteedid, motivaatorid, pingest tekitatud muutused, Sinu käitumismustrid.

 • Teistest baaskäitumisstiilidest teadlikuks saamine (sh ohukohad ja võimalused)

Endast rohkem teadlikumaks saamine 

Konsultandiga koos Sa:

 • uurid, mõtestad ja lahkad oma käitumis- ja mõjumustreid ning õpid neid teadlikult kohandama.

 • omandad praktilised töövõtted toimivate käitumismustrite leidmiseks teistega suhtlemiseks. 

 • õpid vähendama sisemist pinget ja hoidma "närve", mõistes paremini enda ja teiste püüdlusi, motivaatoreid, stressoreid.

 • kasvatad enesejuhtimise võimet, aktsepteerides ja väärtustades enda käitumisest erinevaid käitumisstiile.

Praktilised viisid (võtmed) koostöösuhete efektiivsemaks muutmiseks

Nõustamiselt saad kaasa mahuka ja väga praktilisel moel kasutatava abimaterjali, mis aitab Sul leida teiste stiilidega koostööd tehes sobivaimad käitumisstiilid.  

Et elada tervena ja viia ellu oma unistusi / eesmärke, võta tõsiselt kõiki soovitusi oma elustiili ja eriti toitumise tervislikumaks muutmiseks

Stressil on palju negatiivseid omadusi. Stress "sunnib" muutma tervisekäitumist ning põhjustab tervisemuresid, mis ei lase Sul anda endast parimat. Stress võtab jõu, mida vajad. Selles moodulis saad teada, kuidas oled osanud oma tervist hoida ning toetada toitumise ja elustiili valikutega. Koos nõustajaga analüüsid oma toitumist ja tervisekäitumist ning õpid tegema enda jaoks paremaid, tervist toetavaid valikuid. Sinu tervis on oluline. Ja mitte ainult Sinu jaoks. Ka Sinu inimeste jaoks. 

Sinu tervis. Toitumisnõustamine

Mida võid sellest moodulist oodata?

Olukorra kaardistamine, sh 

 • Sinu tervise hetkeseis, olulised näitajad (stress, väsimus, vererõhk, kehakaal jne); 

 • Sinu tervisekäitumine ja PATT (puhkamine, aktiivsus, toitumine, tasakaal);

 • PATT-kriisile lahenduste leidmine ja energia suurendamine; 

Tervist toetav toitumine ja Sinu elustiil

Nõustajaga koos Sa:

 • uurid põhjalikult oma toitumisharjumusi (sh toitainete tasakaal, sobivus, võimalik defitsiit/liig)

 • õpid tundma terviseohte ja tegema teadlikke muutusi tervisekäitumises nende maandamiseks.

 • teed kindlaks, milline on Sinu tervise jaoks sobivaim tervisekäitumise "profiil".

 • saad personaalsed juhised (tõenduspõhised) tervisliku ja tasakaalus toitumiskava kohta.

 • harjutad ebatervislikest harjumustest teadlikult loobumist ja nende asendamist tervislikega.

Tervena elamise elustiili nurgakivid Sinu jaoks

3. moodul. Tervis, elustiil

NB! Kohtumiste sisu ja ülesehitus sõltub Sinu terviseloost, millega nõustamisele tuled. 

Coaching, meeskonna edu

Muutuste elluviimine nõuab pühendumist ja pingutust. Mõnikord isegi väga suurt eneseületust. Kui sellest aru saad ja oma tugevused tööle paned, võidavad kõik.

Sa tead, et muutuste elluviimine, igapäevaelus neile koha leidmine (kinnistamine) võtab aega ja on paras väljakutse parimatelegi. Selles moodulis õpid Sa ennast tundma - oma tugevusi juhina. Mida tahad muuta ja kuidas valitud rajal püsida? Coachi toega valid endale sobivaimad viisid ja strateegiad, mis kõige paremini Sind sellel teekonnal toetavad. Sa õpid oma mõtteid ja tegusid valitud tulemuse suunas efektiivsemalt juhtima.

Mida võid sellest moodulist oodata?

Suuna valik ja tööriistad 

 • SINA ise - mis toimub Sinu sees? Millist mängu mängid ja kes seda juhib?

Selguse loomine, edasiliikumine

 • Sinu ees seisvad takistused - mis need on ja kus asuvad?

 • Kuidas takistustega efektiivselt tegeleda? "Ülekirjutamine".

 • Muutuste elluviimist toetavad harjumused.

 • Kelle tuge ja abi vajad?

Juhina kasvamine, arenemine

Koos coachiga Sa tegeled küsimustega, mis on Sinu jaoks olulised, näiteks:

 • Milline juht Sa oled? Sinu juhtimisstiili analüüs

 • Milline juht Sa tahaksid olla? Sinu sammud

 • Millised on Sinu suurimad väljakutsed? Sinu valikud

 • Millist muutust vajad juhina? Sinu otsused

4. moodul.Muutused

Programmi tulemus

Selle programmi tulemusena Sa oskad teadlikumalt tegeleda stressiga ning tuled paremini toime oma tervist, elukvaliteeti, suhteid ja tööedu mõjutavate väljakutsetega. Sa oled õppinud igas mõttes paremini juhtima, keskendudes tervise ja juhtimise vahelistele seostele.

1.

Kas programm sobib Sulle?

2.

Kes on programmi läbiviijad?

3.

Kus ja millal toimub?

1. Kas sobib?

JAH, kui oled juht ning Sa ...

 • tunned, et töö ei edene (kuhjub, teised ei mõista Sind jne) ja terviseprobleemid annavad sagedamini tunda.

 • oled elanud nagu "orav rattas" ja Sul pole olnud võimalust (aega? oskusi?) tempo mahavõtmiseks, kuigi tunned, et peaks.

 • soovid ennast teadlikult arendada, käesoleva programmi neljas valdkonnas, et elada tervena ja juhtida ise oma elu "mängu".

 • oled saanud tõsise soovituse tervisega tegelemiseks oma perearstilt, raviarstilt, tervisekontrollist või healt sõbralt. 

 • avastasid just praegu (vaata siit: Stressisümptomid), et Sul on liiga palju stressi, mis on ohuks Sinu tervisele.

2. Kes on läbiviijad?

Helle kahro (NLP terapeut, koolitaja, nõustaja, coach)

Helle
Kahro

NLP terapeut, Coach, koolitaja

Hille Luht-Pihelgas

Hille

Luht-Pihelgas

Wiley/DiSC sertifitseeritud konsultant, koolitaja

Malle Lutsoja

Malle
Lutsoja

Tervise- ja toitumisnõustaja, koolitaja, programmijuht

3. Kus ja millal toimub?

Kohtumiste kohaks Tallinnas on meie nõustamisruum (Vana-Viru 4). Vajadusel saab kohtumised läbi viia ka veebi teel (Zoom, Teams vm keskkond) või Sinu töökohas (sobiva ruumi olemasolul). 

Programmis on iga mooduli alguse kuupäev paigas - see aitab Sul (ja meil) kalendris aega paremini planeerida. Iga mooduli esimene kohtumine kestab 1,5h, kõik järgnevad 1h (nende toimumise ajas lepime Sinuga personaalselt kokku). 

 • 25.11.2024 Stress ja enesejuhtimine (kohtumisi 3)

 • 27.01.2025 Suhtlemistarkus ja käitumismustrid (DiSC) (kohtumisi 2)

 • 24.03.2025 Sinu tervis ja elustiil (kohtumisi 4)

 • 26.05.2025 Muutused ja rajalpüsimine (kohtumisi 4)

NB! Kui Sulle see ajakava ei sobi, aga soovid programmis osaleda, siis lepime Sinuga kokku personaalse ajakava. Võta meiega ühendust: tel 5210 325 või e-posti teel: info@mashtervis.ee

Programmi maksumus

Programmi kogumaksumuseks on 2400.00 eurot. Tasuda saad programmis osalemise eest, kas ühes osas või soovi korral neljas osas ehk moodulite kaupa: 4 x 600.00 eurot. Maksumusele ei lisandu käibemaksu. 

Maksumus sisaldab

Personaalsetest nõustamistest koosneva terviseprogrammi läbimist (4 moodulit, kogumahus 15h), sh:

 • 1. moodul (3,5h): Sinu stressitase, riskid, stressimaandamise tehnikad ja enesejuhtimise tööriistad.

 • 2. moodul (2,5h): Oma käitumismustrite tuvastamine ja kohandama õppimine, DiSC käitumisstiilide raport (personaalne).

 • 3. moodul (4,5h): Personaalne tervisenõustamine (toitumine, elustiil, isikliku toitumiskava-menüü sobivuse analüüs).

 • 4. moodul (4,5h): Personaalne coaching, enda juhtimisstiili analüüs, muutuste elluviimine, tasakaalu hoidmine.

Edenemise toetuseks

 • saad igast moodulist kaasa põhjalikud lisamaterjalid (nt DiSC raport, stressikaart, toitumispäevik, muutuste kalender jpt).

 • on Sinu jaoks meie poolt kindel tugiisik, kes aitab Sind küsimuste korral kogu programmi jooksul. 

 • on Sul võimalus täiendavateks nõustamiskohtumisteks, coachinguks ja/või personaalkoolituseks. Lisatasu eest.

 • kaasame vajadusel ja kokkuleppel Sinuga lisakompetentsi (nt psühholoog). Lisatasu eest.

.

Tule osalema!            

bottom of page