top of page
Stress ja läbipõlemine on tööl kõige sagedasemad vaimse tervise ohud. Stressikoolitus annab oskused stressi märgata ja maandada..

Tööstress ja läbipõlemine

Sul on töö, mida armastad, aga... Sul on ka üks saladus: Sa oled väsinud. Nii väsinud, et tahaksid kõik kuu peale saata ning ukse selja tagant kinni lüüa.

Stopp! See ei pea nii minema. 

Stressi saab maandada ka teisiti. Paremini! Nii, et Sinu töö oleks sinu jaoks taas unistuste tööks ja kolleegidest saaksid Sinu jaoks parimad tugiisikud, tiimiliikmed, kellega kõik rasked ajad üle elada julgeksid.

TEEMAD

:: Koolitusel uurid ja saad teada ...

 • mis on stress ja miks see tekib;

 • kuidas tunda ära läbipõlemise märke ja tegutseda ennetavalt;

 • mida teha, et oma stressitaluvust tõsta;

 • kuidas pingelistes situatsioonides jääda tasakaalukaks;

 • kuidas oma mõtteid ja tundeid kontrollida ja korrastada;

 • kuidas tegeleda töömuredega neid koju kaasa võtmata;

 • kuidas suhelda stressivabalt erinevate inimestega;

 • millised on tööalaste suhtlemissituatsioonide lahendamise head praktikad;

 • mida teha väsimusega;

 • kuidas hoolitseda oma vaimse ja füüsilise tervise eest;

 • kuidas alustada, et õnnestuda?

MIDA VEEL?

:: Lisaks:

 • test iseenda paremaks tundmaõppimiseks;

 • juhtumipõhised praktilised harjutused;

 • eneseregulatsiooni meetodid stressi leevendamiseks;

 • lood elust enesest (analüüsimiseks, mõtestamiseks, oma tee valimiseks stressiga toimetulekuks)   

KELLELE?

:: Sulle, kui:

 • soovid saada praktilisi nõuandeid stressiga toimetulekuks;

 • tunned, et tööst tulenev stress on hakanud mõjutama Sinu igapäevaelu (suhteid lähedastega);

 • tunned, et Sinu väsimus süveneb ja Sul on üha raskem endast tööl parimat anda;

 • soovid uurida oma stressi põhjuseid ja leida neile lahendusi.

TULEMUS?

:: Koolituse tulemusena Sa:

 • mõistad stressi olemust ja selle mõju tööle, tervisele, motivatsioonile;

 • tead, kuidas tulla toime pingeliste, stressirohkete olukordadega;

 • tead, kuidas ennast ja teisi säästvalt suhelda;

 • oled saanud praktilisi soovitusi stressi paremaks ohjamiseks ja vähendamiseks;

FORMAAT?

:: Võimalused:

 • 2-päevane koolitus (koos iseseisva tööga)

 • koolitusampsude või lühikoolituste sarjana veebis (Zoom, MS Teams) koos iseseisva tööga 

 • osana pikemast arenguprogrammist (koos sidusteemadega: enesejuhtimine, muutused, suhtlemistõrked, koostööoskused jt)

 • individuaalne stressinõustamine, tervisenõustamine ja/või coaching

HEA TEADA!

Töökohal stressi vähendamine

võib vähendada töövõimetusele kuluvat aega rohkem kui

poole võrra (52%)

Koolituse maht

18 AT , millest: 

  auditoorne töö 16 AT;

  iseseisev töö 2 AT

Koolituse

läbiviimise meetodid ja põhimõtted:

Loe siit!

bottom of page