top of page
DiSC koostöökoolitus

Koostöö ja head suhted

DiSC LOGO väike (2).png

Sinu kolleegid on igati toredad ja oma töös tõelised eksperdid, kuid ometi võib mõnega neist koos töötamine olla Sinu jaoks paras väljakutse. Te lihtsalt ei "klapi". Miks see nii on? 

Ilmselt oled juba aru saanud, et olete erinevad. Aga kuidas siis teha koostööd, kui see on teie vahele barjääri tekitanud? Mida teha, et te üksteist paremini mõistaksite? 

Aitab iseenda käitumismustrite tundmaõppimine. See, DiSC metoodikal põhinev praktiline töötuba koos enesetestiga on selleks väga hea vahend. Nii Sulle kui Sinu kolleegidele.

TEEMAD

Töötoale eelnevalt: iga osaleja täidab enesetesti küsimustiku (sellest genereeritakse personaalne raport, millega töötoas lähemalt tutvust tehakse ning ülesannetes kasutatakse). 

:: Praktilises töötoas Sa uurid ja saad teada...

Mis on koostöö 

 • millel hea koostöö ja head suhted meeskonnas põhinevad

 • kas ajate tööl oma asja või ühist asja?

 • professionaalsus koostöö võtmes - käitumine tööl

Käitumisstiilid ja DiSC®

 • käitumise seosed ja mustrid, nende seosed sisemiste vajaduste, püüdluste, motiividega

 • keskkonna tajumine ja sellesse suhestumine

 • enesetaju ja harjumuslikkuse mõju 

 • käitumisstiilid

Tunne ennast - Sinu DiSC® käitumisstiil

 • et olla edukas suhtlemises ja olukordade juhtimises, tasub tunda ennast ja oma käitumiseelistusi (töö raportiga)

 • mis on Sulle iseloomulik stiil?

 • sarnasused ja erinevused teiste stiilidega

 • erinevuste olulisus meeskonnale ja organisatsioonile

Koostööliinid ja meeskond

 • professionaalne koostöö ja teadlik käitumise kohandamine

 • "võidan-võidad" põhimõte

 • tunne ennast, mõista teisi, õpi kohandama

 • koostööliinide toimimise parendamise võimalused, kasutades DiSC raporteid ja uusi teadmisi iseendast.

Kuidas alustada, et õnnestuda?

 • eesmärgid, hirmud, püüdlused, eelistatud toimetulekumehhanismid

 • suhtlemisefektiivsus ja empaatia

 • Sinu plaan

MIDA VEEL?

:: Lisaks:

 • grupitööd, praktilised harjutused ning eluliste juhtumite analüüs ja arutelu;

 • igale osalejale personaalne Everything Workplace DiSC® käitumisstiilide raport;

 • õppefilmid käitumisstiilide paremaks mõistmiseks, märkamiseks, tundmaõppimiseks;

 • meeskonna Everything Workplace DiSC® käitumisstiilide ülevaate raport;

 • grupikultuuri Everything Workplace DiSC® raport.

KELLELE?

:: Sulle, kui:

 • soovid suurendada oma meeskonnas paremat üksteisemõistmist;  

 • soovid luua meeskonnale võimalused avatumaks, pingevabamaks suhtluseks ja koostööks;

 • soovid, et iga meeskonnaliige saaks ühiste eesmärkide saavutamiseks rakendada tööl  oma parimaid tugevusi;

 • soovid vähendada erinevustest tulenevate pingete või vastuseisu tõttu kaotatud tööajakulu

TULEMUS?

:: Koolituse tulemusena Sa:

 • tunned enda suhtlemisstiile;

 • oled teadlikum iseenda käitumise mõjust teistele;

 • oled uurinud, kuidas tõhustada koostöösuhteid iseenda käitumist kohandades;

 • mõistad võidan-võidad põhimõtte kasutamise väärtust heade koostöösuhete hoidmisel;

 • tead, mida teha suhtlemistõrgete vähendamiseks tööl.

FORMAAT?

:: Võimalused:

 • 2-päevane praktiline töötuba koos individuaalse konsultatsiooni võimalusega:

 • 2x4AT kuni 4x4AT praktilised töötoad veebis (Zoom, MS Teams); 

 • osana pikemast arenguprogrammist (nt koos sidusteemadega: suhted, enesejuhtimine; stress jt)

 • personaalne DiSC® analüüs ja konsultatsioon (nt juhile, uuele tiimiliikmele vm)

HEA TEADA!

Everything Workplace DiSC® aitab arendada enda käitumuslikke oskusi ja olla erinevate inimestega teadlikult suheldes efektiivsem.

Koolituse maht

16,5AT 

  DiSC® enesetest

ca 0.5 AT

Koolituse

läbiviimise meetodid ja põhimõtted:

Loe siit!

bottom of page