top of page

Kuuluvustunne ja töörõõm

Mida aeg edasi, seda sagedamini tuleb inimestega vesteldes jutuks kuuluvustunne. Et kaugtööd tehes on side organisatsiooniga justkui kaugeks, nõrgaks jäänud. Tuntakse üksijäämise tunnet. Tuntakse puudust ühisest "ruumist", kus kõigil oli kõigest toimuvast lihtne ülevaadet saada ja kus kolleegidega jutuajamised olid tööpäeva sujuv osa. Kaugtöös kaob töörõõm, ütlevad nii töötajad kui juhid.


Miks see nii on?

Üheks põhjuseks on see, et üleminek kaugtööle tuli äkki, väga kiiresti. Me ei saanud selleks ette valmistuda. Kiired muutused, mida ei olnud keegi ette planeerinud, ei andnud võimalust ettevõtetel sel momendil välja töötada kaugtööle üleminekuks vajalikke toetustegevusi, sh. mõelda sellele, kuidas kaugtöö ajal kuuluvustunnet hoida ja säilitada.


Täna on olukord teine. Sul on kogemused, mida Sul varem ei olnud. Sul on olnud aega mõelda ja aru saada, kus on Sinu organisatsioon täna ja mida saad teha oma inimeste jaoks. Usun, et oled minuga nõus - kuuluvustundega tegelemine ja inimestele töörõõmu tagasiandmine on praegu väga vajalik.


Mida saad teha?

Mõeldes sellele küsimusele, olen "astunud" nii juhi kui töötaja rolli. Nii saab vaadelda kahte (isegi kolme, nelja) erinevat pilti. Samamoodi soovitan ka Sinul tänast olukorda vaadelda. Mida näed? Mida teada saad? Kas see pilt on terviklik või on midagi puudu? Enamasti on. Sa võid vajada infot. Mida Sinu inimesed vajavad, taga igatsevad. Kui me räägime kuuluvustundest ja töörõõmust. Parim asi, mida saad teha, on - küsida. Räägi inimestega. Kõigil tasanditel. Ära piirdu juhtidega. Räägi võimalikult paljude ametite esindajatega oma organisatsioonis.


Kuuluvusvajadus

Ilmselt Sa tead, mis see on. Oled kursis Maslow vajaduste püramiidiga. Vaata see nüüd uuesti üle, sest praegune kriis on seda väga tugevasti raputanud. Sinu inimeste tasakaalusammas (jah, just seesama püramiid!) võib olla kannatada saanud väga mitmel moel. Kuuluvusvajadus sealhulgas.

Kuuluvusvajadus on seotud motivatsiooni ja töörõõmuga. See on seotud Sinu inimeste vaimse tervisega. Väga paljud inimesed tunnevad end palju paremini, kui nad saavad teha tööd koos teistega, olla üks teiste seast. Nende jaoks on kuuluvustunne väga oluline. Kaugtöö on neile parajaks väljakutseks. Nad igatsevad taga sotsiaalseid suhteid tiimikaaslaste ja kolleegidega. Nad tahavad olla üks kõigi seas. Sina juhina saad neid aidata.


Kuidas hoida ja tugevdada kuuluvustunnet?

Sa saad teha väga palju. Kui oled esmalt piisavalt oma inimestega vestelnud. Sage viga, mida minu kogemusel juhid teevad, on see, et nad teevad valmis ilusad plaanid ja motivatsioonipaketid, kuid "unustavad" oma inimestelt küsida, mida nemad soovivad ja vajavad. Mis neid motiveerib ja inspireerib.

Niisiis, minu esimene soovitus Sulle on: vestle inimestega, tunne huvi, kuidas neil läheb ja mida nad vajavad. Investeeri oma aeg jutuajamistele oma inimestega. Kui teed seda, võid avastada, et inimestel on väga häid ideid ja mõtteid, mille peale Sa ise ehk ei ole mõelnud. Sellised vestlused võivad olla mõne inimese jaoks kui "päästerõngas", mis aitab nad tagasi Sinu organisatsiooni (nad saavad tagasi kindlustunde, et nad on vajalikud, nad on olulised. Nad loobuvad lahkumismõtetest). Vestlused ise võivad juba inimeste kuuluvustundele hästi mõjuda, kui oled neis siiras, aus ja võtad vestlustest saadud tagasisidet vastu avatud meelega.


Organisatsiooni väärtused

Üks kuuluvustunde oluline komponent on organisatsiooni väärtused. Nüüd on aeg need uuesti lauale tuua ja näidata, et need on elus ja töötavad. Miks nüüd? Suured muutused toovad kaasa inimeste kindlustunde kahanemise. Väärtused on aga need, mis ajas püsivad (vähemalt peaks see nii olema). Väärtused on need, mille pärast inimesed kokku tulevad ja end ühtsena tunnevad. Tõenäoliselt (loodetavasti) on see nii ka Sinu organisatsiooni tööle asunud inimestega. Tuleta nüüd neid väärtusi inimestele meelde. Anna väärtustele uus jõud ja eluenergia. Too nende abiga oma inimesed taas kokku, eriti nüüd, kui nad teevad kaugtööd.


Usaldus

Ilma selleta ei saa. Sellega peab tegelema. Ja mitte ainult nüüd, vaid igal ajal. Kaugtöös on usaldus tähtis teema. Usaldus on kerge kaduma, kui püüad liigselt kontrollida. Palju paremini mõjub see, kui võtad kasutusele võimalikult vähe mõõdikuid (aruandeid, tabeleid jmt) ja keskendud inimesele. Mida see tähendab? See tähendab, et kasutad parimat meetodit, mida saad - vestlust. Kui Sul on organisatsioonis palju inimesi, siis vajad Sa nende vestluste läbiviimiseks teisi juhte. Tee kõik selleks, et Sinu abijõud - juhid - oleksid vestlusteks valmis. Ma pean silmas vestlusi, kus fookuses on inimene - see, kuidas inimesel läheb ja mida ta vajab - mitte numbrid või statistika. Täna on see ainus viis, kuidas aidata oma inimestel tunda, et organisatsioon hoolib neist. Hoolimine aga aitab suurendada usaldust. Eriti praegu, kui ebakindlust on palju ja inimestel võib olla hirm oma tuleviku ees.


Positiivse mõtlemise kultuur

Kuuluvustundele ja usaldusele mõjub hästi, kui Sinu organisatsioonis on au kohal positiivse mõtlemise kultuur. Ole ise selle ülesehitamise ja juurutamise eestvedaja ning kaasa sellesse kõik juhid. Tee seda, räägi sellest, näita edulugusid, "lukusta" häid tegusid siira tunnustusega ja ole selle juurutamisel järjekindel. Kui Sinu inimesed veenduvad, et see on tõepoolest midagi, mida kõik juhid järgivad, tulevad nad sellega heameelega kaasa. Positiivsetel mõtetel on hea omadus - need toodavad häid tundeid ja head tunded loovad häid emotsioone. Need on kuuluvustunde ja töörõõmu jaoks väga vajalikud.


Tiimitunne ja kaugtöö

Üsna mitmed tiimid, kellega olen töötanud, on öelnud, et kaugtööl kipub tiimitunne kaduma. Et puudub see motiveeriv ja innustav "õlg-õla" tunne, mis tööle lisaväärtuse annab. Olen seda teemat nendega arutades ikka ja jälle jõudnud selleni, et palun neil mõelda, mis on tiimitunne, kust see tuleb ja millisel juhul (kelle kaasabil) see üldse tekib. See on põnev arutelu ja annab väga huvitavaid tulemusi. Üks on kindel - üksi seda välja ei mõtle ja tööle ei pane. Sul on vaja inimesi, kellega koos seda tunnet luua ja kasvatada.

Siit minu soovitus Sulle. Pane tiimitunde testimiseks ja tugevdamiseks tööle kõikvõimalikud suhtluskanalid, mõõda tiimitunnet termomeetriga (küsitlused, uuringud), suhtle inimestega (jälle see sama soovitus!), kuula tähelepanelikult ja kaasa kõiki, kes vähegi selleks huvi üles näitavad (ja kaasa ka neid, kes kohe ise ennast välja ei paku). Mida suurem kaasatus, seda tugevam side. Mida tugevam side, seda paremini Sinu inimesed ennast tunnevad. Ja ka Sina ise tunned ennast paremini.


Tervise- ja heaoluprogrammid

Inimeste vaimne tervis on nüüd olnud juba mõnda aega väga avatud aruteluteema. Ma väga loodan, et Sinu inimesed on selles osas juba hästi hoitud ja kaitstud. Siiski mõned soovitused. Paljud Sinu inimesed, kes töötavad praegu distantsilt, kaugtööd tehes, võivad olla hädas tervislikku töö- ja pereelu tasakaalu saavutamisega. Nad töötavad üle. See aga võib põhjustada läbipõlemist, mis ei ole hea ei neile ega organisatsioonile. Julgusta neid aega maha võtma ja puhkama. Isegi siis, kui neil pole võimalik kuhugi füüsiliselt minna. On palju teisi võimalusi tööst puhkamiseks ja alati ei pea selleks kodust välja minema. Ületöötamine ja üksinda töötamine võib tekitada stressi. Kui see muutub liiga tugevaks, ei pruugi tavalised jutuajamised oma juhiga aidata. Aidata võivad spetsialistid, näiteks võib abi olla stressinõustamisest ja stressikoolitustest. Need võiksid olla Sinu organisatsiooni tervise- ja heaoluprogrammi osaks.

Lisaks vaimsele tervisele hoia tähelepanu all ka inimeste füüsiline tervis. Kodus töötamine võib sellele kehvasti mõjuda, sest liikumist on oluliselt vähem. Pikad päevad töölaua taga ilma püstitõusmise ja liikumiseta teevad kahju nende füüsilisele tervisele. Kui siia lisada muutused toitumisharjumustes (süüakse rohkem, unustatakse süüa, juua jne) ja kasvav unedefitsiit on oht tervisele tõsine. Minu soovitus. Tööta välja oma inimeste jaoks pikaajalised ja hästi läbimõeldud terviseprogrammid. Üksikud üritused on küll ergastavad meeli ja annavad tööelule vaheldust, kuid nende mõju tervisele on väike. Paljud inimesed, kellele need suunatakse, isegi ei osale neis.


Mida saad teha? Kaasa inimesi ja uuri, mis neile füüsilise tervise hoidmisel olulised teemad on. Minu kogemused on, et kõige suurem huvi on liikumistegevustel ja toitumisteadlikkusega seotud teemade vastu. Soovitan lisaks puhkamise ja ööune teemad. Need on olulised teemad. Paljud inimesed arvavad, et neil on toitumise ja unega kõik hästi. Tegelikult ei ole. Seda näitavad nii uuringud kui minu enda kogemused. Puudujäägid neis oskustes ja teadmistes aga teevad halba nii vaimsele kui füüsilisele tervisele. Kehv tervis võib mõjutada mitmel moel tiimi head toimimist ja ühiste eesmärkide saavutamist.


Terviseedendus ja kuuluvustunne. Siin on taas kümneid võimalusi. Kuid taas soovitan Sul astuda korraks oma inimeste "sussidesse" ja vaadata nende pilgu läbi - mis on need tegevused, mis Sinu inimestele sobivad ja mida nad vajavad. Küsi inimestelt nende arvamust. Vaid nii saad maksimaalse osaluse. Püüa leida igaühe jaoks midagi. Joogatrenn ei pruugi kõigile sobida, kuigi Sulle see sobib. Või jooksumaraton. Mõne jaoks on see lausa terviserisk. Parim viis kõigi haaramiseks on heas tasakaalus kombinatsioon erinevatest tegevustest. Kui vajad abi mitmekülgse terviseprogrammi kokkupanekul, siis kirjuta mulle. Aitan heameelega.


Kokkuvõtteks. Kaugtöö ei tähenda 100% isolatsiooni. See ei tähenda üldse isolatsiooni. See on uus reaalsus, millel on tuhat võimalust. Ka kuuluvustunde ja tiimitunde parandamiseks.


Sulle ja Sinu inimestele tugevat kuuluvustunnet ja head tervist soovides


Malle Lutsoja

Tervisekoda MASH


Comentarios


bottom of page