top of page

Käitumismustrid - mida need meist räägivad?

Kas oled mõelnud, miks Sinu ägedad ettepanekud koosolekutel kolleegide seas nii palju vastakaid arvamusi tekitavad? Miks näiteks Peeter Sinu ettepanekuid "võimatuks missiooniks" nimetab, aga Tiina ja Toomas need enamasti heaks kiidavad? Miks Mihkel koosolekul vait on ja alles õhtul oma arvamuse lagedale toob? Miks nad käituvad nii erinevalt?

Iga inimene toob tööle kaasa oma isikupära. Selle üheks osaks on tema harjumus reageerida (käituda) viisil, mis on talle omane. Mõtle enda tavapäraste käitumismustrite peale. Enamasti tunned Sa ju väga kiiresti ära, mis Sulle meeldib ja mis mitte. Alateadlikult lisandub sellele arvamus, et see, mida Sina mõtled, teed või tajud, ongi õige (ja teiste arvamus seega ... vale või vähemalt mitte nii hea). Kas ikka on?


Tuleme tagasi koosoleku juurde. Kuidas reageerisid Peetri vastusele? Kas pead Peetri käitumist veidraks, kohatuks ning kipud seda alateadlikult sildistama negatiivsete siltidega?


Sildid

Oletame, et Sina ei ole numbriinimene, aga Peeter on, siis võib Sinu vestlus Pillega, kellega koosolekult koos ära tulete, olla selline: "Pean täna selle pedandist Peetriga projekti eelarve paika saama. No temaga on alati suur vaev ja valu asjades kokku leppida. Ta on kogu aeg nii morn ja kriitiline iga numbri osas. Tema küsimused mõjuvad süüdistusena. Ta võiks olla palju sõbralikum. Oleme ju kolleegid." Sellised mõtted näitavad, kui lihtsalt võivad tekkida pinged ja negatiivne eelhäälestatus meie igapäevastesse suhetesse. Kui lihtsalt võivad tekkida siltidest "seinad" inimeste vahele.


Kas Peeter on tõesti kehv kolleeg? Tegelikkus on see, et Sina ja Peeter olete erinevad. Talle võivad olla tähtsad ühed aspektid, Sulle teised. See ei ole tõe ning õiguse küsimus, vaid teadliku tõlgendamise, kohasema suhtumise ning käitumise valiku küsimus. Samuti austuse, mõista tahtmise ning enda käitumise kohandamise valmiduse küsimus, kui tahate pingevabamalt omavahel suhelda ja asju ajada.

See ei ole tõe ning õiguse küsimus, vaid teadliku tõlgendamise, kohasema suhtumise ning käitumise valiku küsimus. Samuti austuse, mõista tahtmise ning enda käitumise kohandamise valmiduse küsimus.

Tõlkes kaduma läinud

Kaugtöö levikuga on taas päevakorda tulnud kirjalik suhtlemine. Nii, nagu Sa räägid teatud kindlal viisil, kasutades sõnu, väljendeid, kehakeelt, nii Sa ka kirjutad samal viisil. Kas tead, et alateadlikult võid Sa oma kirjadesse panna sisse ka oma suhtumise, tunded, hoiakud? Või seda, et sõnu ja väljendeid, mida kirjas kasutad, võivad näiteks Peeter ja Mihkel tajuda hoopis erinevalt?


Näiteks, saatsid Mihklile ja Peetrile pärast edukat projekti, e-kirja, kus avaldasid siirast tänu tehtud töö eest. Mihkel vastas üsna kiiresti, et on tänu üle rõõmus ja lisas kirjale paar naerunäoga emotikoni. Peeter aga ei vastanud. Hiljem kuulsid tema kommentaari: „No milleks selliseid kirju küll vaja saata“.


Teine näide: Sa tahtsid anda Pillele kiiresti tagasisidet ja kirjutasid talle paar lauset Teamsi Chat´i ruumi. Pille luges ja solvus, sest talle tundus, et Sa oled ebaõiglane ja näed ainult vigu. Sina aga tahtsid nn. vajaliku täpsustuse lihtsalt otsekoheselt ära öelda ja üldse mitte solvata. Kui Pille oleks Sinu mõtteid kuulnud (!?), oleks ta ju aru saanud, et tahtsid anda asjalikku tagasisidet.

Alateadlikult võid Sa oma kirjadesse panna sisse ka oma suhtumise, tunded, hoiakud.

Kas kolleegid on ....?

Kindlasti mitte. Nagu juba oled aru saanud, te olete lihtsalt erinevad. Erinevus ei ole halb. Sellest võib isegi kasu tõusta. Kui õpid enda ja oma kolleegide käitumist mõistma. Kui õpid enda käitumist korrigeerima situatsioonile / keskkonnale / olukorrale sobivaks.

Võtmed - DiSC metoodika

Käitumisuurijad on uurinud erinevaid mudeleid ja käsitlusi, mis võimaldaksid inimestel olla koostöös tulemuslikumad. Nad on eristanud inimeste käitumises, tajudes ja reageeringutes selged loogikad ning seosed ja väljatöötanud suhtlust hõlbustavad „võtmed“, mis aitavad inimestel:

  • paremini tajuda enda käitumiseelistusi ja nende mõju teistele;

  • valida pingevabamaid ja suhteid hoidvamai sõnu ja käitumisviise;

  • suhelda teadlikumalt ja teisi arvestavamal moel, sest saadakse paremini aru, mis toimub;

  • vähendada enda sisemist pinget, ärevust või ka negatiivsust;

  • lahendada varem pingeid tekitanud olukorrad oluliselt lihtsamalt ja ennast ning teisi säästvalt.

DiSC-metoodika aitab Sul oma kolleege, meeskonnakaaslasi, partnereid paremini mõista ning kohandada oma käitumist moel, mis on kohane ning suunatud lahenduste leidmisele, koostööle, arengule. See on võti parema koostöö saavutamisel.


DiSC-meetodile pani aluse Ameerika psühholoog William M. Marston, kes 1920-ndate keskel hakkas uurima inimese tahtejõu mõju käitumisele. Tema tööd on psühholoogia valdkonnas laialdaselt tunnustatud ja see viis lõpuks tänapäeval tuntud DiSC-meetodi ja profiili väljatöötamiseni.

DiSC mudel on täna maailmas enim kasutatud tööriist väga paljudes arenguvaldkondades, sh. isikliku arengu, koostöö, meeskonnatöö, juhtimise ja coachingu valdkonnas.

Mis on selle edu taga? Kas DiSC-mudel võiks sobida Sinu tiimile ja organisatsioonile?

Kui soovid rohkem teada DiSC-mudelist ja selle kasutusvõimalustest, võta meiega ühendust!


Telefon 5210 325

e-post: info@mashtervis.ee


Kui oled aga juht ja soovid iseenda käitumismustreid uurida ja suhtlemistarkust arendada ning tegeleda teadlikumalt oma tervisega, oled oodatud meie terviseprogrammi "Sinu tervis loeb!"

Häid suhteid ja üksteisemõistmist Sulle ning Sinu inimestele soovides


MASH tiim

Telefon 5210325


Kommentare


bottom of page