top of page

Coaching

Muutused

Eneseareng

INDIVIDUAALNE & MEESKONNA ARENG MUUTUSED

:: Sinu edu

MASH coaching toetab Sinu arengut, muutustega toimetulekut, eesmärkide saavutamist

Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab Sinu isiklikku ja/või tööalast arengut, muutustega toimetulekut ja soovitud eesmärkide saavutamist. Coaching aitab Sul avastada oma tegeliku potentsiaali ning seda maksimaalselt rakendada.

Coaching on hea arengumootor nii juhile kui meeskonnale

:: Meeskonna edu 

MASH meeskonna coaching aitab tugevdada suhteid ja koostöötahet

Meeskonna coaching toetab Sinu inimeste kasvamist ja arenemist ühiseid väärtusi omavaks meeskonnaks, kus tehakse koostööd ja rakendatakse individuaalsed tugevused ühiste eesmärkide saavutamisele. 

:: Organisatsiooni edu

MASH coaching aitab kaasa organisatsiooni edule

Organisatsiooni arengule annab hoogu juhtivmeeskonna (juhtkonna) coaching, kui on vaja leida erinevate seisukohtade seast parim tee organisatsiooni tuleviku jaoks ning mobiliseerida end ühtse tiimina muudatusi ellu viima ja eesmärke saavutama.

:: Hea teada!

Selleks, et saavutada paremat elu, ei pea alati elu muutma. Saad muuta seda, mille üle Sa kontrolli omad – oma mõtlemise viisi. See on midagi, mida Sina juhid ja mille eest ise vastutad.

 :: Coachingust on abi kui ...

 • seisad enesearengus või eneseteostuse küsimustes oluliste valikute ees;

 • soovid uues ametis või rollis tekkinud ebakindlusest võitu saada; 

 • oled tööl oma mõtete ja/või ülesannetega ummikusse jõudnud ning stressis;

 • otsid tasakaalu töö, kodu, sõprade ning iseendale vajaliku aja vahel;

 • soovid, et Sinu inimesed oleksid rohkem meeskonnamängijad ja liidaksid oma individuaalsed tugevused ühiste eesmärkide saavutamiseks kokku;

 • organisatsioonis on vaja teha muudatusi, kuid laual on liiga palju küsimusi;  

 • tunned, et Sinu ja Su kolleegide vahelises koostöös puudub vajalik üksmeel;

 • Sul on rohkem küsimusi kui vastuseid ja tunned, et pead saama oma mõtted selgeks mõelda, endas selgusele jõuda. 

MASH coaching aitab areneda, rakendada oma tugevusi edu saavutamiseks

:: Mida võid coachinguga saavutada?
     (Allikas: ICF Global Coaching Client Study, 2009)

80%

suurem eneseusk

ja enesekindlus

Lisaks:

 • pühendumuse tõus;

 • suurem motivatsioon;

 • suurem rahulolu;

73%

paremad suhted

töökaaslastega

 • suurem avatus muutustele; 

 • parem koostöö;

 • vastutuse võtmine;

70%

töö tulemuslikkuse

paranemine

 • parem kommunikatsioon;

 • suurem sünergia;

 • suurem huvi organisatsiooni vastu.

:: Coachingu kogemused

Coachingu põhiolemus on inimese toimimise parandamine. Seda nii tunnetusliku, emotsionaalse ja/või käitumusliku enesereguleerimise kui suurema enesemõistmise kaudu. See on oluline ka vaimse tervise edendamise seisukohast.

bottom of page