top of page

2022 - kas paremini kui varem?


Uus aasta seab meie ette uued eesmärgid ja sihid. See, millised need on - inspireerivad või hirmutavad - sõltub paljudest asjadest. Sellest, kuidas me ennast tööl tunneme, millised on suhted kolleegidega (juhtidega), millised on meie võimalused tööl oma tervist hoida.


Terviseedendus tööl

Stressiga toimetulekuoskuste arendamine ja terviseteadlikule käitumisele tähelepanu pööramine on olnud nüüd rohkem fookuses kui kunagi varem. See on hea. Loodetavasti jätkub töö ka alanud aastal ning laieneb organisatsioonidesse, kus sellega veel sihipäraselt ja teadlikult ei tegelda.


Kui Sinu organisatsioon ei ole veel terviseedenduse programmidega alustanud, siis vaata, mida võid sellega saavutada!


Kanada Stressiinstituudi hinnangul võib töökohal esineva stressi vähendamiseks läbiviidud terviseeedenduse programmide abil saavutada väga häid tulemusi. Sõltuvalt programmi sisust, kestusest, otsustajate toetusest ning töötajate kaasatusest võivad olla tulemused järgmised:

Kui lisada siia 18%-line töölt puudumiste vähenemine ja 13%-line teenuste kvaliteedi paranemine, on selge, et terviseedendus töökohal on organisatsioonidele kasulikum, kui sellega mittetegelemine.


Tallinna Tehnikaülikoolis läbiviidud uuring tööohutuse ja töötervishoiuga seotud ennetustegevuste mikromajanduslikust mõjust ettevõtetele (2013, K. Kuusik) kinnitas, et investeering töötajate terviseedendusse tasub ennast ära ka Eestis.

Tööohutuse ja töötervishoiu ennetustegevusse investeeritud 1 euro toob ettevõttele tulu 1,3 eurot. Oskuslikul investeerimisel võivad tulud olla isegi suuremad (Eesti juhtide hinnang 2013)

2019.a. Eestis läbiviidud töökoha terviseedenduse uuring (osales 433 organisatsiooni) näitab, et Eesti ettevõtetes on terviseedenduses alles suur töö ees. Kui töötajate tervist kontrollitakse regulaarselt 82% organisatsioonides (kohustuslik), siis ennetavaid ja terviseteadlikkust tõstvaid meetmeid pakuvad töötajatele vähesed organisatsioonid. Aeg muutusteks!?


Kas 2022 on heade muutuste aasta?

Jaa! See võiks tõesti nii olla. Nagu eespool öeldud - terviseedendus tööl tasub ennast ära. Töötajate kaasamiseks ja tulemuste saavutamiseks on mitmeid võimalusi. Alusta organisatsioonis ühiste eesmärkide ja tegevuste väljatöötamise ning kokkuleppimisega, sh:

  • liikumisharjumuste kujundamiseks ja selle kasulikkuse teadvustamiseks (rohkem inimesi kasutab tööl pakutavaid sportimis- ja tervist toetavaid liikumisvõimalusi jne);

  • töö ja puhkamise tasakaalu saavutamiseks (organisatsioon väärtustab ja töötajad järgivad 8+8+8 tasakaalu põhimõtet; tööl järgitakse ja austatakse tööaja puhkepause; osatakse vältida tööülesannete kuhjumist jne);

  • toitumisteadlikkuse kasvatamiseks (tervisliku toidu saamise võimalused töökohal, töötajate teadmiste ja oskuste arendamine tervislike valikute tegemiseks, tervise ja töövõime hoidmiseks jne)

  • stressiga toimetulekuoskuste arendamiseks (tööd ja tervist ohustavate stressorite väljaselgitamine, nende maandamine, grupi ja/või personaalse toe võimaldamine jne)

Parimate tulemuste saavutamiseks on oluline, et organisatsiooni juhtkond on terviseedenduse vajalikkuses ühel meelel, toetab muutuste elluviimist ja on muutuste eestvedajaks (eeskujuks).

On võimalik, et vajad heade muutuste elluviimiseks abi. Oleme heameelega valmis Sind aitama. Vaata lähemalt siit (kliki pildile):


Miks tasub tööl terviseedendusega tegeleda?

Parem tervis (nii vaimne kui füüsiline) aitab teha tööl paremaid tulemusi.


Mõned märkimisväärsed faktid Eesti kohta:

  • Iga teine inimene on oma tööl stressi tundnud (stress tekitab vigu ja raskendab otsustamist);

  • Üle 40% tööealistest meestest ja ca 27,5% naistest on ülekaalulised ning üle 20% tööealistest meestest ja naistest on rasvunud (terviserisk, mis mõjutab otseselt töövõimet);

  • Üle 40% inimestest ei kasuta tööandja poolt pakutavaid sportimisvõimalusi (põhjuseid ei uurita ja sobivamaid terviseedenduse lahendusi ei pakuta);

Aasta-aastalt tuleb tööturule üha vähem inimesi. Väärt töötajad on "kulla hinnaga" - Sa pead nende heaolu ja tervise eest hoolitsema. et nad jääksid Sinu organisatsiooni ja suudaks teha häid tulemusi.


Kui palju MASH terviseedenduse teenus maksab?

Iga organisatsiooni puhul on see erinev ning sõltub eesmärkidest ja terviseedenduse tegevuste kokkulepetest. See võib alata 350-st eurost (personaalsed nõustamised) või 1500 eurost (grupikoolitus + personaalsed nõustamised) või olla just selline koostööprogramm ja investeeringu summa, milles Sinuga kokku lepime. Küsi julgesti pakkumist oma organisatsioonile. Saada päring e-posti aadressile: info@mashtervis.ee


Tulemuslikku terviseedenduse aastat Sulle soovides

MASH tiimArtikli koostamisel on kasutatud järgmisi infoallikaid:

  • artikkel: "Töötaja tervis vs tööandja kulud" (Tervise Arengu Instituut, 25.04.2018)

  • uuring: "Töökoha terviseedenduse uuring 2019" (Tervise Arengu Instituut)

Comments


bottom of page