top of page
Tervisenõustaja tööle aitab organisatsioonis ellu viia terviseprogramme ja tõsta inimeste terviseteadlikkust.

Tervise- ja heaolupartner tööle 

Kas ka Sinu ettevõte kaotab igal aastal sadu töötunde töötajate väsimusest, tööstressist või terviseprobleemidest tuleneva töövõime languse ja sagenenud haigestumiste tõttu? Soovid, et see nii ei oleks? 

,,

65% personalidirektoritest (CHRO) nõustuvad, et nende organisatsioon hoolib oma töötajate üldisest heaolust. Samas nõustub sellega vaid 24% töötajatest (Gallup)

​"Tervise- ja heaolupartner tööle" on kombineeritud teenus nõustamistest, koolitustest ja töötubadest, mille eesmärgiks on aidata Sul edendada oma inimeste terviseteadlikkust ja anda hoogu juurde positiivsete muudatuste toimumisele tööl.

:: Miks tasub töökohal tervise ja heaoluga tegeleda? 

See aitab Sinu inimestel:

 • pidada paremini vastu stressile ning hoida end läbipõlemise eest;

 • olla enesekindlam ja avatum uutele ideedele ning muudatustele;

 • arendada häid suhteid kolleegidega ja panustada tiimitöösse;

 • leida kergemini lahendusi tõrksatele probleemidele; 

 • saavutada paremaid tulemusi;

 • teha targemaid otsuseid;

 • hoida töö ja eraelus head ning tervist toetavat tasakaalu.

psühhosotsiaalsed ohutegurid tööl

,,

Võitlus talentide pärast tööturul võidetakse töötajate heaoluhüvedega, mis hoiavad olemasolevaid töötajaid ja meelitavad uusi. 

Läbimõeldud heaoluprogrammi väljatöötamine ja elluviimine on üks parimaid investeeringuid, mida organisatsioon teha saab. Töötajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmisse investeerimine võib end ära tasuda 4-9-kordselt. 

:: Mida teenus sisaldab?

Malle Lutsoja

Ideaalis toetub hästi läbimõeldud tervise- ja heaoluprogramm järgmistele sammastele:

 1. füüsiline tervis ja heaolu;

 2. vaimne tervis ja heaolu (sh emotsionaalne);

 3. rahaline kindlus;

 4. sotsiaalne heaolu;

 5. töö ja eraelu tasakaal;

 6. turvalisus ja toetus.  

Teenus sisaldab:

 • olukorra kaardistamist (hetkeseis, mis töötab ja mis ei tööta; parendamiskohad);

 • programmi  ettevalmistust (sh TET tiimi loomine, töötoad, ideekorje, testimine);

 • programmi elluviimist (sh töötoad, koolitused, nõustamised, inspiratsioonitunnid jt);

 • programmi monitoorimist (vahepeatused, edenemise analüüs, edulugude jagamine);

 • kokkuvõtet (kogemuste jagamine ja kasutamine programmi parendamiseks ja selle jätkamiseks. 

:: Teenus sobib Sulle, kui ...

 • Sinu inimesed on stressis ja väsinud ning see on jätnud jälje nende töötulemustele, suhetele, motivatsioonile ja tervisele;

 • Sinu organisatsiooni tervise- ja heaoluprogramm ei tööta nii hästi, kui soovid või puudub see üldse;

 • tahad, et tervise ja heaoluga tegelemine oleks organisatsioonis hästi juhitud, eesmärgistatud ja tulemuslik;  

 • Sinu organisatsioonis puudub programmi läbiviimiseks vajalik kompetents ja/või ressurss;

 • oled valmis omalt poolt panustama pikemasse koostöösse (tead, et muutused ei sünni üleöö);

 • soovid luua lisaväärtust nii oma inimeste kui organisatsiooni jaoks (terviseteadlikumad töötajad, suurem rahulolu, paremad tulemused, kõrgem maine).

,,

Organisatsioonis, kus psühhosotsiaalsed ohutegurid on maandamata ja puudub läbimõeldud tervise- ja heaolustrateegia, võib esineda absentismi ning presentismi.

Absentismi all mõistetakse olukorda, kus inimene peaks olema tööl, aga ta ei ole; presentism on olukord, kus töötaja küll viibib töökohal, kuid ei tee tööd.

Psühhosotsiaalsete ohuteguritega tegelemata jätmine soodustab töötajates stressi, läbipõlemist, luu- ja lihaskonna vaevuseid, südame-veresoonkonna haiguseid, vaimseid häireid, sagedasemat haigestumist (haigususpäevade võtmist) ning motivatsioonilangust.

Õnn peab rohkem töökohale jõudma. Paljud juhid tunnevad, et "õnnest" rääkimine pole professionaalne. See peab muutuma! Mitmed uuringud on järjepidevalt tõestanud, et meie heaolu ja positiivsed emotsioonid mõjutavad meid tööl tohutult.  Õnn on oskus, mida kõik saavad õppida

Kui Sa ei tea, millest alustada, siis see programm on esimeseks sammuks loodud. Selle tervise- ja heaoluprogrammi fookuses on neli olulist, tervist ja tööelu mõjutavat valdkonda: 1) stress ja läbipõlemine; 2) suhted ja koostöö; 3) töökeskkond ja tervis ning 4) muudatused ja innovatsioon. 

:: Turvalisus ja koostöökultuur  (9 kuud)

Programm on üles ehitatud kord kuus toimuvatele praktilistele töötubadele, mida täiendavad iseseisvad ülesanded (individuaalne, meeskondlik) kohtumiste vahelisel perioodil. 

Organisatsioonile loodav väärtus: ennastjuhtivad inimesed (teavad, oskavad ja tahavad hoida oma tervist ning hoolitseda oma heaolu eest); selgemad ja paremini juhitud koostöösuhted (ühiste väärtuste järgimine on tegutsemise aluseks); töökeskkond toetab targa töö tegemist ja vastab uue aja ootustele; tööandja maine paraneb (töötajate kõrgem rahulolu, suurem kaasatus ja pühendumus)

MASH teenused

:: Programmi moodulid

1. KUU

VAIMNE TERVIS JA HEAOLU

2. KUU

VAIMNE TERVIS JA HEAOLU

3. KUU

FÜÜSILINE TERVIS JA HEAOLU

Stress, läbipõlemine, ennetamine. Stressorid tööl. Toimetulekuvõtted. Stressitaluvuse suurendamine. 

Tasakaalu hoidmine. Heaolu elemendid. Minu inimesed. Aja väärtus. Kohalolek ja eneseregulatsioon. Empaatia.

Energiakriis. Keha energiatootmise rajad. Energia taastamise tervislikud viisid (1. osa). Liikumise ja puhkamise jõud.

4. KUU

FÜÜSILINE TERVIS JA HEAOLU

5. KUU

KESKKOND JA TERVIS

6. KUU

KOOSTÖÖ JA SUHTED

Rakutoit, energiakriis ja tervis. Energia taastamise tervislikud viisid (2.osa). Neuroteadus ja toitumistarkus.

Vaimse ja füüsilise energia taastamise jõujaamad töökeskkonnas. Inspireerivad ja motiveerivad uue aja töökohad.

Koostöö tähendus VUCA maailmas.  Suhtlemine ja koostöö. Probleemide lahendamine. Meeskonnatöö jõud.

7. KUU

KOOSTÖÖ JA KULTUUR

Erinevad inimesed ja kultuurid, üks organisatsioon. Organisatsioonikultuuri roll. Elemendid. Mõjutajad. Kujundajad. Eestvedamine ja kangelased.  

8. KUU

MUUDATUSED JA MOTIVATSIOON

Muudatuste olemus. Inimloomus ja vastupanu põhjused. Tervislikud toimetulekustrateegiad ja tehnikad. Edu saavutamine. Motivatsioon.

9. KUU

MUUDATUSED JA INNOVATSIOON

Teekond tulevikku (tööstus 5.0). Inimkeskne organisatsioon ja tark töö. Inimvõimete avardamine ja võimendamine. Õnneökonoomika.

:: Programmi maksumus

Maksumus grupile kuni 16 osalejat: 8640.00 eurot. 

Sisaldab: 9 praktilist töötuba (ettevalmistus, läbiviimine). Ühe töötoa kestus on 4h (5,3 AT). Maksumusele ei lisandu km.

 • Maksumusele lisandub koolitaja transpordikulu (1km=0,3 eurot) ja vajadusel majutuskulu (eelneval kokkuleppel) väljaspool Tallinna toimuvate töötubade korral . Ei lisandu km.

 • Kui Sinu meeskonnas/organisatsioonis on rohkem inimesi, keda soovid programmi kaasata, võta ühendust. Leiame koos lahenduse.   

:: Leia inspiratsiooni meie programmidest:

bottom of page