top of page
Stressorite jälgedes

Stressorite jälgedes

Kas tead, et tööl võib inimeste tervist ohustada üle saja stressori? Või seda, kui paljud neist on ohuks Sulle ja Sinu inimestele?  

Võta asja uurida, sest stressorite jäljed võivad viia olulise infoni.

Teades täpselt, millised stressorid Sinu inimesi tööl ohustavad ja kuidas neid maandada, saad oma inimeste vaimse tervise ja ettevõtte edu jaoks ära teha väga palju head. 

TEEMAD

:: Koolitusel uurid, arutled ja saad teada ...

 • miks on vaja tegeleda töötajate vaimse tervise ja stressiga;

 • millised on vaimse tervise halvenemise levinumad märgutuled; 

 • millised on vaimse tervise halvenemise mõjud ja tagajärjed (töötajale, ettevõttele);

 • kust ja kuidas alustada stressorite otsinguga (kaardistamisega);

 • millised on Sulle sobivad viisid ja võimalused stressorite leidmiseks;

 • stressorite mõjuulatus ehk kuhu jäljed viivad;

 • mida stressoritega peale hakata, kuidas maandada;

 • kelle käes on võim olukorda muuta;  

 • millist kasu stressorite maandamine tuua võib (töötajale, ettevõttele);

 • minu (minu meeskonna, ettevõtte) stressorite kaart;

 • stressorite "edetabel" ja tegevusplaan;

 • keda kaasata, kuidas kaasata ja miks;

 • kuidas alustada, et õnnestuda.

MIDA VEEL?

:: Lisaks:

 • ülevaade stressiuuringutest ja rahulolu-uuringutest Eestis ja mujal maailmas;

 • meeskondlik(ud) ajurünnakud, grupitööd ja arutelud;

 • stressikaardi koostamine ja tööstressi ennetamiskava sisendinfo kogumine;

 • hea suhtlemistava kokkuleppimine stressorite maandamiseks.  

KELLELE?

:: Sulle, kui:

 • soovid, et Sinu inimesed oleksid tööl oma parimas vormis - terved, motiveeritud, loovad, suhtlemist ning meeskonnatööd nautivad; 

 • soovid teada, millised stressorid ohustavad (võivad ohustada) Sinu inimeste vaimset tervist tööl ja kuidas nendega toime tulla;

 • soovid olla kindel, et töötajate vaimse tervise edendamiseks mõeldud meetmed täidavad oma eesmärki. 

 • soovid oma ettevõttes ja/või meeskonnas vaimse tervise ohtudega tegeleda ennetavalt.   

TULEMUS?

:: Koolituse tulemusena Sa:

 • mõistad, millist kasu toob vaimse tervise küsimustega tegelemine ettevõttele;

 • tead, millised on stressi negatiivsed mõjud inimeste töövõimele ja tulemustele;

 • mõistad psühhosotsiaalsete ohutegurite (PSO) väljaselgitamise ning maandamise vajalikkust;

 • oled uurinud oma töökoha PSO-d ja loonud esmase maandamistegevuste plaani (PSO Map).

FORMAAT?

:: Võimalused:

 • 1,5-päevane koolitus (koos iseseisva tööga)

 • koolitusampsude või lühikoolituste sarjana veebis (Zoom, MS Teams) koos iseseisva tööga 

 • osana pikemast arenguprogrammist (nt koos sidusteemadega: suhted, enesejuhtimine jt)

 • individuaalne nõustamine (suhted, enesejuhtimine, stress; toit ja tervis jt).

 • coaching (eneseareng).

HEA TEADA!

Töökohal stressi vähendamisega

võid vähendada 32% töötajate tervisekaebuste arvu.

Koolituse maht

16 AT , millest: 

  auditoorne töö 12 AT;

  iseseisev töö 4 AT

Koolituse

läbiviimise meetodid ja põhimõtted:

Loe siit!

bottom of page