top of page

Tule virtuaalsele kohvihommikule!

Aastakümneid on organisatsioonid otsinud retsepti, mis aitaks erinevad inimesed paremini koostööd tegema panna. Edukamad neist on avastanud, et koostöö edendamisel on üheks mõjuvaimaks viisiks iseenda ja teiste tundmaõppimine, üksteise erinevuste/sarnasuste mõistmine ja iseenda käitumise teadlik kohandamine parima tulemuse saavutamiseks.


Kuidas seda kõike teha ja saavutada?


Tule osalema meie virtuaalsele kohvihommikule 12. novembril kell 10.30-12.00 Zoomis:


Kohvihommikul saad teada, kuidas:

  • aidata oma inimestel jõuda tööl iseenda ja teiste parema mõistmiseni;

  • saavutada paremat koostööd meeskonnas erinevate inimeste vahel;

  • millised on DiSC-metoodika ja mudeli võimalused selle saavutamiseks.

Kohvihommik toimub virtuaalselt, Zoomi keskkonnas ja on Sulle TASUTA. Vajalik on eelnev registreerumine: info@mashtervis.ee


Ajakava:

  • 10.10-10.30 kohvihommiku avamine ja kohvijutud Zoomi keskkonnas.

  • 10.30-10.40 hommikutervitus ja programmi sissejuhatus.

  • 10.40-11.30 programmi 1. osa. Esitlus: Kuidas DiSC-mudel aitab kaasa iseenda ja teiste mõistmisele ning koostööle?

  • 11.30-11.55 programmi 2. osa. Esitlusele järgnevalt vestlus ja küsimustele vastamine

  • 11.55-12.00 kohvihommiku kokkuvõte ja .... (täpsemalt kohapeal)

Kohvihommiku viivad läbi:

Hille Luht-Pihelgas - koolitaja ja DiSC sertifitseeritud konsultant

Malle Lutsoja - koolitaja ja Tervisekoda MASH juhatuse liige


Oled oodatud osalema!


Palun registreeru osalejaks hiljemalt 10. novembriks!

Registreerumine: info@mashtervis.ee või telefonil 5210325

(Vajalik info registreerumisel: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, kuhu soovid saada ürituse kutse, telefoninumber ja oma organisatsiooni nimi).


Hille on koolitajana tegutsenud 1998. aastast. Selle aja jooksul on ta koolitanud nii juhte kui spetsialiste väga paljudes organisatsioonides ja näinud, kui tähtsal kohal on töistes suhetes üksteise mõistmine ja aktsepteerimine, üksteise ärakuulamine ja koostööle kohandumine.

Selleks, et anda koolitustel osalejatele iseenda ja teiste paremaks mõistmiseks ning koostöö edendamiseks sobivaid praktilisi tööriistu, läbis Hille 2006. aastal DiSC-metoodika koolituse ning on end sellel teemal järjepidevalt edasi arendanud (sertifikaadid: Everything DiSC Workplace ®, 2018, Wiley; Everything DiSC; DISC® 363° for Leaders; FranklinCovey Co, “Aligning goals to results” ™, 4 Disciplines for Execution for Managers” ™, Coaching, 4DX 3.0 Facilitator jt)

Hille koolitustel osalenud hindavad tema tööd väga kõrgelt: väga professionaalne; täpselt selline peabki koolitaja olema, edu!: teab, millest räägib; praktik.


Malle astus oma esimesed sammud koolitajana juba aastal 1987. Tõsi, siis oli tema sihtrühmaks väikesed, oma haridusteed alles alustavad inimesed, Täiskasvanute koolitamise esimesed kogemused sai Malle 12 aastat tagasi meeskonnatöökoolituste läbiviimisel. Meeskondlikkus ja oskus teha koostööd, tööl üksteisega pingeid tekitamata suhelda, on jätkuvalt suur väljakutse ning oht meie tervisele - nii füüsilisele kui vaimsele, leiab Malle. 2015. aastal lõpetas Malle A. Sootsi Tervisekooli tervisenõustajana (toitumise alal). Jätkuv huvi terviseteemade vastu viis Malle järgmiste koolituste ja kursusteni, sh. stressi ja sellega toimetulekuoskuste omandamiseni. Alates 2020. aasta sügisest juhib Malle Tervisekoda MASH-i ja viib läbi koolitusi ning nõustamisi tervise, stressi, töörõõmu ja meeskonnatöö arendamise teemadel.

Malle koolitustel ja nõustamistel osalenud on hinnanud tema tööd nii: oli väga kasulik koolitus; koolitajal oli väga hea esinemisoskus ja oskus panna inimesi ennast avama; Tänan Sind! Iga Sinu sõna taga on nii palju positiivset usku, veenvust, et tahaks kohe kõrgele lennata ja olla täna parem kui eile.
Opmerkingen


bottom of page