top of page
Kui oleks teinud teisiti

Kui oleks teinud teisiti ...

Sinu tööelu on mitmekihiline. Erinevad inimesed ja olukorrad tööl (ka väljaspool tööd) mõjutavad Sinu edasisi samme, käitumist, otsuseid.

Mõni otsus on hea, mõni tagantjärele hinnates päris kehv.  Siis mõtled, et ... kui oleks rohkem järele mõelnud, kaalunud alternatiivseid variante ja teinud otsuse teisiti, mis siis? 

Tahad teada? Tahad proovida? 

TEEMAD

Sellel koolitusel Sa jagad end kahe maailma vahel: üks on pärismaailm (see, kus Sa igapäevaselt tegutsed ja mõnikord ka vigu teed) ja teine on mängumaailm (see, mis aitab Sul vigadest õppida ja oma töökaaslastele paremaks kolleegiks saada).  
:: Koolitusel uurid, mängid, katsetad, analüüsid ja saad teada ...

 • miks inimesed näevad olukordi või hindavad infot erinevalt;

 • miks tekivad tööl konfliktid ja vastasseisud; 

 • miks üks olukord vajab mõnikord erinevaid lahendusi;

 • mida teeb üks ebaõnnestunud otsus (lumepalliefekt);

 • kuidas näha otsuse tegemise taustal inimest;

 • kuidas olla kindel, et lahendad õiget probleemi;

 • kuidas olla kindel, et lahendad probleemi õigesti;

 • miks on meeskonnaga otsustamine hea ja millal on see vajalik;

 • kuidas vaidlustes tõde välja selgitada teisi ja ennast kahjustamata;

 • kuidas "kraavi vajunud" suhted uuesti õigele teele aidata;

 • kuidas üksteist paremini kuulata, mõista, aidata;

 • ...... Sinu küsimus või probleem, mis vajab lahendamist.

:: Olukorrad, kus ... oleks võinud teha teisiti ... (näited):

 • muudatused meeskonnas ja/või organisatsioonis;

 • lahkarvamused meeskonna või organisatsiooni tuleviku osas;

 • arusaamatused või konfliktid inimeste vahel;

 • muutunud suhted meeskonnas;

 • otsustamisprotsessi vigadest tekkinud pinged;

 • suhtlemisvigadest tekkinud pinged;

 • usalduskriisist tekkinud pinged;

 • ... Sinu olukord, kus ... oleks võinud teha teisiti.

MIDA VEEL?

:: Lisaks:

 • endassevaatamise ja enesejõustamise minutid;

 • ajurünnakud, koostööarutelud ja eluliste juhtumite analüüs;

 • rollimängud improteatri meetodil;

 • heade kokkulepete "puu" meeskonnale;

 • taustinfot teooriatest, uuringutest ja praktikutelt.  

KELLELE?

:: Sulle ja Sinu tiimile, kui:

 • soovite, et tiimis osataks üksteist paremini kuulata, märgata, hoida ja toetada;

 • tahate töötada stressi- ja pingevabas tööõhkkonnas ning ise sellesse panustada;

 • soovite oma suhtlemisoskusi treenida, et aidata kaasa paremate otsuste sündimisele;

 • soovite olla meeskond, kus avatud suhtlus, probleemidest rääkimine ja koostöö on au sees.  

TULEMUS?

:: Koolituse tulemusena Sa:

 • oled analüüsinud igapäevatöös tekkinud sagedasemaid suhtlemistõrkeid;

 • oled harjutanud, katsetanud ja läbi mänginud erinevaid stsenaariume, kuidas juba tekkinud tõrkeid „parandada“ ja mõelnud, kuidas tulevikus sarnaseid tõrkeid ennetada;

 • oled uurinud enda käitumist ja selle võimalikku mõju suhetele ja koostööle;

 • tead, millised on Sinu arengukohad heade suhete edendamiseks tiimis ja väljaspool.

FORMAAT?

:: Võimalused:

 • 2-päevane koolitus (koos iseseisva tööga)

 • koolitusampsude või lühikoolituste sarjana veebis (Zoom, MS Teams) koos iseseisva tööga 

 • Osana pikemast arenguprogrammist (nt koos sidusteemadega: suhted, enesejuhtimine, stress jt)

 • Individuaalne nõustamine (suhted, probleemide lahendamine, enesejuhtimine, stress jt)

HEA TEADA!

Organisatsioonides, kus pööratakse tähelepanu nii inimeste füüsilisele kui psüühilisele tervisele, on tulemused 20% keskmisest paremad.

Koolituse maht

20 AT , millest: 

  auditoorne töö 16 AT;

  iseseisev töö 4 AT

Koolituse

läbiviimise meetodid ja põhimõtted:

Loe siit!

bottom of page