top of page
Töökiusamine

Töökius ei ole OK

Sulle meeldib Sinu töö. Ja inimesed, kellega Sa koos töötad. Teil on ühine eesmärk ning hästitoimiv koostöökultuur. Sa oled õnneseen!

Või tunned tööle mõeldes midagi muud? Et Sind eiratakse, Sulle öeldakse halvasti ja Sul on raske enda eest seista, sest Sind ei kuulata. Kas oled sattunud, vastu enda tahtmist, töökiusu sisse? Töökius on halb. Sa ei pea seda kogema.

Sa saad töökiusule öelda "Stop!", kui tead, mis see on ja kuidas selle vastu astuda. 

TEEMAD

:: Koolitus aitab Sul saada selge(ma)ks ...

Mis on mis?

 • mis on töökius

 • mis ei ole töökius

 • mis ei ole töökius, aga mis võib töökiusuks kujuneda

 • kas oled ise töökiusu sisse sattunud (enne koolitust tehtud küsitluse tulemused)

 • lugu elust enesest nr 1 - millega on tegu

Miks tööl kiusamist esineb?

Nii, nagu koolikiusul on erinevaid „startereid“, on ka tööl tekkival kiusul omad käivitajad.

Uurime koos:

 • mis need on (sagedasemad põhjused)

 • kes nad on (kiusaja "profiil")

 • miks sellised olukorrad juhtuvad

 • lugu elust enesest nr 2 ja nr 3 - millega on tegu

Mida teha?

Juba juurdunud töökius suudab teha varjatult ning pika aja jooksul palju halba.

Uurime koos, mida teha:

 • kui oled sattunud töökiusu ohvriks

 • kui näed töökiusamist pealt 

 • et töökiusul (ega negatiivsel käitumisel) ei oleks Sinu tööelus kohta.​

MIDA VEEL?

:: Lisaks:

 • grupitööd, praktilised harjutused ning eluliste juhtumite analüüs ja arutelu;

 • töökiusuvaba töökoha kaart (meelespea);

 • videoklipp (mis on töökius ja mis ei ole);

 • küsimustiku täitmine (töökius tööl) enne koolitust;

 • küsimustiku tulemuste analüüs (koolitusel).  

KELLELE?

:: Sulle, kui:

 • soovid tõsta oma inimeste teadlikkust töökiusust ja negatiivse käitumise halvast mõjust .  

 • soovid teada saada, mis seis on töökiusamisega (ja negatiivse käitumisega) Sinu organisatsioonis, et vajadusel võtta kasutusele selle vähendamiseks vajalikke meetmeid;

 • soovid, et Sinu inimesed saaksid ja jaksaksid tööl anda endast parima tervist kahjustamata.

TULEMUS?

:: Koolituse tulemusena Sa:

 • tead, mis on töökius ja kuidas seda tööl ära tunda;

 • oled analüüsinud erinevaid töökiusu tekkimise põhjuseid;

 • oled hinnanud töökiusu jt negatiivsete käitumiste riske ning kahjuulatust;

 • tead, mida teha töökiusamise (ja negatiivse käitumise) ärahoidmiseks.

FORMAAT?

:: Võimalused:

 • 0.5-päevane koolitus grupile (koos iseseisva tööga)

 • koolitusampsudena veebis (Zoom, MS Teams) koos iseseisva tööga 

 • osana pikemast arenguprogrammist (nt koos sidusteemadega: suhted, enesejuhtimine; stress jt)

 • Individuaalne nõustamine (enesejuhtimine, stress, käitumispsühholoogia)

HEA TEADA!

Töökiusamise üheks peamiseks põhjuseks on negatiivset käitumist salliv organisatsioonikultuur.

Koolituse maht

5,5 AT , millest: 

  auditoorne töö 5 AT;

  kodutöö 0.5 AT

Koolituse

läbiviimise meetodid ja põhimõtted:

Loe siit!

bottom of page