top of page

Toitumine, stress ja tervis

Tänapäeva elu- ja töökeskkonnas puutume üsna sageli kokku stressitekitavate olukordadega. Mõned neist on sellised, millega saame hakkama. Need olukorrad on tuttavad, aeg-ajalt korduvad. Näiteks „kaotsiläinud“ asjad või üksik koridorikohtumine pahas tujus kolleegiga. Me suudame nendega enam-vähem kenasti (tasakaalukalt) toime tulla.

On aga olukordi, kus meil tuleb silmitsi seista meie jaoks täiesti uute stressoritega. Kui olukord on eriti halb ja kiiret lahendust ei tule, jääb stress püsima ning paneb proovile meie tervise – nii vaimse kui füüsilise.

Pikka aega kestva stressi halb mõju inimese tervisele on teada juba ammu. Ometi on täna stress (sh tööstress) jätkuvalt aktuaalne teema. 2019. aastal läbiviidud uuring näitas, et ligi pooled Eesti inimesed on tööl stressi kogenud.


Miks peab stressiga tegelema?


Pikaaegne liigne stress põhjustab sageli muutusi inimese tervisekäitumises, sh suhtumist toitu ja toitumisse. See aga, koos organismi jätkuva „häireseisundis“ olekuga, võib kaasa tuua elutähtsate toitainete puuduse organismis. Kui meie organism jääb pikemaks ajaks toitainete puudusesse, tekivad ja süvenevad terviseprobleemid, mis on inimeste jaoks taas üsna tugevad stressiallikad.


Tegeledes stressiga ja selle maandamisega tuleb tegeleda ka inimeste terviseteadlikkuse ning eriti toitumisteadlikkuse tõstmisega. Selles osas saavad töökohad oma inimestele tuge pakkuda. Näiteks, võimaldada, lisaks stressikoolitustele, ka toitumisalaseid terviseedendusprogramme ja nõustamisi ning muuta töökoha lõunarestoranides / kohvikutes pakutavad menüüd rohkem töötajate töö iseloomule ja töökoormusele vastavaks (füüsiline töö vrs vaimne töö).


Miks tasub seda teha?


Inimesed, kes mõistavad, kui suur on stressi ja toidu tegelik mõju nende tervisele ja töövõimele, oskavad teha enda jaoks paremaid valikuid. Võtta enda tervise eest vastutuse. Parem tervis ja enesetunne vähendab töölt eemalviibimist haigestumiste tõttu, kasvatab eneseusku, tööga rahulolu ja õnnetunnet, toetab häid suhteid kolleegidega, tõstab töö produktiivsust jne. Ka tööväline elu saab uue kvaliteedi.


Milliseid terviseprobleeme ja haiguseid seostatakse stressi ja/või kehva toitumisega?


Peavalud, väsimus, keskendumisraskused, energiadefitsiit, uneprobleemid, depressioon, vastuvõtlikkus viirus- ja nakkushaigustele, südame- ja veresoonkonnahaigused, liigesepõletikud, astma, mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi, ala- või liigsöömine, rasvumine, 2. tüüpi diabeet, vähk jne.


Töökohal pakutava tervislike toiduvalikute kaudu on võimalik inimeste toitumisharjumusi üsna hästi mõjutada, sest just tööl:

  • veedavad inimesed suurema osa oma päevast ja süüakse vähemalt üks põhitoidukord

  • kehtivad normid ja rutiin aitavad hoida päeva tasakaalus (kindel töörütm ja ülesanded, kindlad kokkulepped ja eeskirjad)

  • „räägivad kaasa“ mitmed sotsiaalsed tegurid (kolleegide eeskuju ja toetus, ühised väärtused)

Kas tead, et

  • töötajad hindavad tööandja pühendumist, kui teemaks on töötaja tervis. Lisaks aitavad töökohal pakutavad tervist toetavad tegevused kaasa ettevõtte maine tõusule.

  • tervisliku toitumise toetamine ja töötajate toitumisteadlikkuse edendamisse investeerimine võib olla oluliselt odavam kui haiguspäevade ja terviseprobleemide tõttu tekkivad kulutused.

  • sageli piisab soovitud muutuste käimalükkamiseks ka lihtsamatest ümberkorraldustest.

Kes aitab?


Kellelt saab professionaalset nõu ja abi, kui on soov tõsta oma inimeste toitumisteadlikkust ja üle vaadata lõunarestorani / kohviku menüü sobivus ettevõtte/asutuse töö iseloomu ja koormusega?


Vastus on lihtne: võta meiega ühendust!


Komentarze


bottom of page