top of page

Stressi mõju töörõõmule

Me võime tööl tunda rõõmu ja rahulolu paljude asjade üle. Samas tunneme ka muret, kuidas kõigega hästi toime tulla. Mõnikord me õnnestume, teinekord mitte.


Kui meie ette sattub korraga liiga palju keerulisi küsimusi, kui meid tabavad ootamatud muudatused või kui tööülesanded ületavad meie enda võimekuse nendega toime tulla, ohustab meid stress või läbipõlemine.


Kas teadsid, et stressi mõju tööle ja töörõõmule on väga suur

Ja mitte ainult. Lisaks ohustab pikka aega kestev stress Sinu füüsilist tervist väga tõsiselt. Stressiga kaasneb organismi üldine pingeseisund, mistõttu on stress riskifaktoriks:

 • paljude haiguste tekkele (sh. südame-veresoonkonna haigused, unehäired, astma, maohaavandid, aga ka vähk);

 • elustiili muutusele (ebatervislik ja ennastkahjustav toitumine, sõltuvust tekitavate ainete tarbimine, hasartmängud jm);

 • õnnetuste, sh tööõnnetuste tekkimisele;

 • koostöö ja töösuhete halvenemisele (konfliktid, arusaamatused);

 • töö produktiivsuse ja motivatsiooni langusele jne.


Stressi mõju organisatsiooni toimimisele

Uuringud kinnitavad, et tasapisi kasvab Eestis organisatsioonide arv, kus vaimse tervise teema on võetud teadlikult tähelepanu alla. Vaimse tervise edendamine töökohal on oluline ka organisatsioonile, sest:

 • vaimse tervise häired, sh stress, põhjustavad üha enam töötajate töölt puudumist;

 • vaimse tervisega seotud põhjustel töölt puudumise kulu on suurem kui kõigi muud liiki haiguste puhul kokku;

 • vaimse tervise häirete tõttu puudutakse töölt kauem kui muude tervisehäirete korral;

 • vaimse tervise teemaga tegelemine tööl aitab kaasa parema töökeskkonna kujunemisele (töörahulolu tõus, motivatsiooni tõus, suhete paranemine jne), paremale muutustega toimetulekule, töö produktiivsuse tõusule ...


Millele tasub tähelepanu pöörata, et vaimne tervis ja töörõõm kahjustada ei saaks?

Euroopa arvamusuuringu (2013) põhjal on tööstressi kõige sagedasemad põhjused tööl toimuvad pidevad muudatused või töökoha ebakindlus, pikad tööpäevad või liigne töökoormus ning kiusamine ja vägivald töökohas.


Eesti osas selgus, et peamised põhjused on samuti pidevad ümberkorraldused tööl, ebakindlus töökoha osas. Nooremate töötajate hinnangul on peamiseks stressoriks suur töökoormus.

Eestis on peamised tööstressi põhjustajaks pidevad ümberkorraldused tööl, ebakindlus töökoha osas ning suur töökoormus.

Eestis on enim levinud vaimse tervise riskideks veel ka töökeskkonnas probleemsed kliendid (69,9%), ajaline surve (49,2%), pikk või ebaregulaarne tööaeg (22,6%).


Töökeskkonna vaimset tervist mõjutavateks ohtudeks ja töörõõmu vähendajateks võivad olla ka:

 • liiga suur (või ka liiga väike) töökoormus;

 • ebamõistlikud tähtajad;

 • segaselt püstitatud tööülesanded ja ebaselged juhtimisliinid;

 • kui hästi tehtud tööd ei tunnustata;

 • palju vastutust, kuid vähe kontrolli või otsustusvabadust;

 • mittetoetavad või koostööle mittealtid ülemused, alluvad või kaastöötajad;

 • kontrolli puudumine oma töö tulemuse üle;

 • ebavõrdne kohtlemine, diskrimineerimine ja ahistamine;

 • vägivalla, hirmutamise või kiusamise võimalikkus;

 • ebameeldiv või ohtlik füüsiline töökeskkond;

 • kui puudub võimalus kaebusi esitada;

 • võimaluse puudumine oma annete ja võimete rakendamiseks jne.

Stressorite elimineerimine ja inimeste suurem kaasatus tööelu puudutavate otsuste tegemisse suurendab rahulolu ja aitab kaasa töörõõmu taastumisele.

Kui soovid, et Sinu töökohas oleks rohkem töörõõmu ja töörahulolu, selgita välja, millised stressorid Sind ja Sinu inimesi kõige rohkem ohustavad ning kõrvalda need.Kasutatud allikas: Töökeskkonna vaimse tervise analüüs 2019

Kommentare


bottom of page