top of page
Suhtlemisoskused

Pinged maha! Suheldes ...

Mis teeb Sulle kõige rohkem haiget? Mõeldes sellele, tuleb enamasti meelde kellegi tegu või sõna. Ja siis läheb uks lukku - Sina ei saa ja tema ei saa. Või ei taha. Või ei oska. Tunnetest rääkida. Üksteist ära kuulata. Lahendust otsida.

Aga elu tahab elamist ja töö tegemist. Pingevabalt ja koos... 

Kuidas siis saab?

TEEMAD

:: Koolitusel uurid, katsetad ja saad teada ...

 • miks on mõnikord suhtlemine nii raske ja mida teha, et see nii ei oleks;

 • mida tasub suhtlemisel teada tunnetuslikest tasanditest;

 • millisel tasandil saab probleeme lahendada ja millisel ei saa;

 • milline tasand sobib tunnustamiseks ja milline kriitika andmiseks;

 • millised on erinevad suhtlemisvahendid ja kuidas neid kasutada;

 • mis on oluline hea kontakti saamiseks;

 • miks inimesed erinevates situatsioonides erinevalt käituvad;

 • kuidas erinevate suhtlemistüüpide tundmine aitab Sul inimestega paremini suhelda;

 • mis on suhtlemistõkked ja milliseid Sa ise kasutad;

 • kuidas suhtlemistõkkeid ära tunda;

 • mida tähendab aktiivne kuulamine ja kuidas seda kasutada konflikti ennetamiseks;

 • mis on enesekehtestamine ja mida see ei ole;

 • millal on enesekehtestamine vajalik ja millal ei tasu seda teha;

 • kuidas ennast kehtestada, kui see on vajalik;

 • mida tasub teada tagasiside andmisest ja selle vastuvõtmisest;

 • millised on head pingemaandamise võtted suhtlemise ajal ja pärast;

 • kuidas suhteid tööl parandada (kolleegiga, alluvaga, juhiga, kliendiga);

 • kuidas alustada, et õnnestuda?

MIDA VEEL?

:: Lisaks:

 • praktilised harjutused ja testid iseenda tundmaõppimiseks;

 • praktilised harjutused kogemuste saamiseks ja uute oskuste omandamiseks;

 • videoülesanne eneseanalüüsiks;

 • uuringud kehakeelest ja selle mõjust suhtlemisele;

 • rollimängud ja nende analüüs;

KELLELE?

:: Sulle, kui:

 • oled oma töös kogenud suhtlemisprobleeme või konflikte ning soovid teada saada, kuidas sellistes situatsioonides paremini toime tulla või neid ennetada;

 • Sinu ja Sinu tiimi töös on palju aktiivset suhtlemist väga erinevate inimestega ja te soovite oma suhtlemisoskusi arendada;

 • soovid, et Sinu tiimi sisesuhted oleksid väga head ning aeg-ajalt tekkivad eriarvamused leiaksid lahenduse koostööle suunatud tehnikaid kasutades;

TULEMUS?

:: Koolituse tulemusena Sa:

 • tead, millised on eduka suhtlemise parimad praktikad;

 • mõistad oma rolli ja vastutust suhtlemise protsessis soovitud tulemuseni jõudmisel;

 • tunned erinevaid suhtlemisstiile ja oled tutvunud oma stiiliga;

 • tead, mis on enesekehtestamine ja kuidas seda targalt kasutada;  

 • oled harjutanud erinevate suhtlemistehnikate kasutamist (sh tagasiside andmine ja saamine, kuulamine, eriarvamuste lahendamine, konfliktidega toimetulek jt).

FORMAAT?

:: Võimalused:

 • 2-päevane koolitus (koos iseseisva tööga) 

 • koolitusampsude või lühikoolituste sarjana veebis (Zoom, MS Teams) koos iseseisva tööga 

 • osana pikemast arenguprogrammist (nt koos sidusteemadega: koostöö, enesejuhtimine, stress, vaimse tervise toetamine toitumisega jt)

 • individuaalne nõustamine (enesejuhtimine, probleemide lahendamine, stress ...)

HEA TEADA!

Kui Sind ümbritseb tööl toetav keskkond ning Sa koged positiivset ja hoolivat suhtumist, on vaimset tasakaalu palju kergem säilitada. 

Koolituse maht

20 AT , millest: 

 auditoorne töö 16 AT;

  iseseisev töö 4 AT

Koolituse

läbiviimise meetodid ja põhimõtted:

Loe siit!

bottom of page